Geodetická činnost - Martin Bárta  
  

   Tel. 607 648 150   
  
o firmě
Profil firmy

Firma byla založena v roce 1994 a od svého založení až dosud se zabývá výkonem zeměměřických činností, tj. činnostmi v oborech geodezie a katastr nemovitostí. Vzhledem k datu svého vzniku prošla firma kompletním vývojem katastru nemovitostí a má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Provádíme tyto zeměměřické činnosti:

Geometrické plány:
  • vyznačení (zaměření) budov a přístaveb ke kolaudaci i k jiným účelům
  • rozdělení pozemků
  • změnu hranic pozemků
  • doplnění katastru o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem
  • vymezení (zaměření) rozsahu věcného břemene k částem pozemků
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku
Vytyčování hranic pozemků
                                
Mapové podklady pro projekty staveb a terénních úprav 

Polohopisné a výškopisné měření 

Poradenství v katastru nemovitostí: 
  • vyřízení vkladů a záznamů práv k nemovitostem
  • další činnosti spojené s návštěvou katastrálního úřadu
Pasporty stavebních objektů  

 
Logo of the web

Minimální rozlišení 800 x 600 
Created by pelisweb with using www.australdata.com